<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 7. marts kl. 18.30 på Rebildhus

Skrevet lørdag d. 10. februar 2018

 

Generalforsamlingen afholdes på Rebildhus den 7. marts kl. 18.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent,
2. Bestyrelsens beretning v / Formand Birthe Nielsen
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab (til orientering) v / Kasserer Signe Jensen
4. Behandling af indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 20.  februar
5. Valg til bestyrelse 3 er på valg John Overgaard, Anette Nørgaard og Carl Hauton

Alle 3 er indstillet på genvalg.

6 valg af 2 bestyrelses supleanter Bestyrelsen foreslår:  Finn Birkely  Bælum og Poul Skriver Nørager
7 Eventuelt.

Der serveres en let anretning.

Forud for generalforsamlingen vil der blive afholdt foredrag ved overlæge Keld Sørensen, Farsø Sygehus

Tilmelding til lissy  Pedersen telefon  27 20 84 31  eller rebild@hjerteforeningen.dk senest den 2. marts.

”Kend dit Hjerte”.

Er du Rolls Royce eller Lada?

Kardiolog, hjertemediciner og overlæge Keld Sørensen fra Farsø Sygehus indleder generalforsamlingen med foredraget : ”Kend dit Hjerte”. (Kører du Rolls Royce eller Lada)?

Keld Sørensen kom til Farsø Sygehus i 2016, efter en lang karriere på forskellige hospitaler både i Danmark og i udlandet. Sidst har han arbejdet i en årrække på hjerteafdelingen på Skejby Sygehus, hvor han var med i et team, der arbejdede med hjertebørn (børn med medfødte hjertelidelser).